Talousjohtaminen

Talousjohtaja – paras kaverisi (osa 3) ?

Talousjohtajan tärkein tehtävä on huolehtia, että organisaatiossa tiedetään kuinka sillä menee, päätöksen teossa on käytettävissä relevanttia tietoa ja päätösten taloudelliset seuraamukset ymmärretään päätöshetkellä.

Tämän tilan saavuttaminen edellyttää monen asian yhtäaikaista tapahtumista. Talousjohtajan ja muun talousorganisaation pitää jalkautua kammioistaan liiketoiminnan pariin. Pitää tutustua liiketoiminnan dynamiikkaan ja ymmärtää sen syy-seuraussuhteet. Pitää opetella poimimaan olennainen massasta ja esittämään asiat yksinkertaisella ja mielenkiintoisella tavalla. Pitää olla oikea-aikaisesti liikkeellä ja vastata haasteisiin silloin kuin ne ovat akuutteja. Ja paljon muuta. Monen asian pitää muuttua. Tukea tämän saavuttamiseen tarvitaan varmasti.

Mutta tämä ei riitä. Toimitusjohtajan pitää ymmärtää, mitä hänen pitää talousjohtajaltaan ja hänen organisaatioltaan vaatia. Pitää osata vaatia, ettei rutiinitalousasioiden hoitaminen riitä. Liiketoiminnan tukeminen on se mitä talousjohtajalta ja hänen organisaatioltaan odotetaan. Voi olla, että toimitusjohtajaa pitää koulia tämän ymmärtämiseen.

Mutta ei tämäkään vielä riitä. Linjajohtajien pitää ymmärtää, että talousjohtajan tärkein tehtävä ei ole sanoa ei. Tärkein tehtävä on varmistaa, että linjajohtajan päätöksen teko perustuu oikeisiin tietoihin ja että päätösten taloudelliset seuraukset ja niihin liittyvät riskit tunnetaan päätöshetkellä. Tärkein tehtävä siis on auttaa linjajohtajaa saavuttamaan tavoitteensa. Voi hyvin olla, että linjajohtajat vaativat myös koulimista tämän ymmärtämiseen.

Kun tähän on päästy, talousjohtaja on paras kaverisi.

(Kirjoitus on päivitetty versio aiemmin CxO Professional Oy:n kotisivulla julkaistusta blogista).

Vastaa