Hankkeita

Pääomasijoittajien perustaman uuden konsernin (liikevaihto 80 m€) taloushallinnon pystyttäminen

ICT-alan yrityksen (liikevaihto 200+ m€) taloushallinnon prosessien kartoitus ja kehityssuunnitelman laatiminen sekä toteutuksen tukeminen

Ilmailualan yrityksen (liikevaihto 70+ m€) budjetointi- ja raportointiprosessien kehittäminen sekä raportoinnin sisällön määrittely

Rakennusalan yrityksen (Liikevaihto 200+ m€) pörssilistautumiseen liittyneen IFRS konversiohankkeen laskentaosuuden vetäminen

Energia-alan yrityksen (liikevaihto 450+ m€) taloushallinnon vastuiden kartoitus sekä tilinpäätöksen, konserniraportoinnin ja veroilmoitusten laadinnan valvonta

Viestintäalan yrityksen (liikevaihto 420+ m€) yhden toiminnon resurssien hallinnan ongelmakohtien selvitys ja kehityssuunnitelman laatiminen

Energia-alan yrityksen (liikevaihto 280+ m€) rahoitusstrategian selkeyttäminen.

Asiantuntijaorganisaation (liikevaihto 21+ m€) talousprosessien ongelmakohtien analysointi ja kehityssuositukset sekä johdon raportoinnin sisällön määrittely

Non-profit -organisaation (liikevaihto 3,5 m€) hallintorutiinien sekä taloussuunnittelun ja –seurannan kehittäminen sekä kuukausittaisesta seurannasta vastaaminen

Arvonmäärityksiä

Due diligence-selvityksiä