Hankkeita

Talousjohtajapalvelut

Pääomasijoittajien perustaman uuden konsernin (Liikevaihto 80 m€) taloushallinnon pystyttäminen

Energia-alan yrityksen (Liikevaihto 450+ m€) taloushallinnon vastuiden kartoitus sekä tilinpäätöksen, konserniraportoinnin ja veroilmoitusten laadinnan valvonta

Talousjohtamisen kehittäminen

Mekaanisen metsäteollisuusyrityksen (Liikevaihto 270 m€) talousraportoinnin ja talousohjauksen kehittäminen.

ICT-alan yrityksen (Liikevaihto 200+ m€) taloushallinnon prosessien kartoitus ja kehityssuunnitelman laatiminen sekä toteutuksen tukeminen

Ilmailualan yrityksen (Liikevaihto 70+ m€) budjetointi- ja raportointiprosessien kehittäminen sekä raportoinnin sisällön määrittely

Asiantuntijaorganisaation (Liikevaihto 21+ m€) talousprosessien ongelmakohtien analysointi ja kehityssuositukset sekä johdon raportoinnin sisällön määrittely

Non-profit -organisaation (Liikevaihto 3,5 m€) hallintorutiinien sekä taloussuunnittelun ja –seurannan kehittäminen sekä kuukausittaisesta seurannasta vastaaminen

IFRS

Rakennusalan yrityksen (Liikevaihto 200+ m€) pörssilistautumiseen liittyneen IFRS konversiohankkeen laskentaosuuden vetäminen

Kiinteistöpalvelualan yrityksen (Liikevaihto 400+ m€) tuloutuskäytännön selkeyttäminen.

Toiminnan kehittäminen

Viestintäalan yrityksen (Liikevaihto 420+ m€) yhden toiminnon resurssien hallinnan ongelmakohtien selvitys ja kehityssuunnitelman laatiminen

Rahoitus

Energia-alan yrityksen (Liikevaihto 280+ m€) rahoitusstrategian selkeyttäminen.

Yritysjärjestelyt

Kohdeyhtiön (Liikevaihto 100+ m€) taloudellinen analyysi ja esitemateriaalin taloudellisen katsaukset laadinta.

Arvonmäärityksiä

Due diligence-selvityksiä

Koulutus

Käyttöpääoman tehostaminen

Neuvottelutaidot