Hankkeita

Talousjohtajapalvelut

Pääomasijoittajien omistaman omakotitalojen talotekniikkaa kunnostavan yhtiön (liikevaihto 40 m€) interim talousjohtaja

Pääomasijoittajan omistaman sisäleikkipuistoja operoivan yhtiön (liikevaihto 24 m€) Interim talousjohtaja yrityssaneerausmenettelyssä

Pääomasijoittajien perustaman pelastus- ja paloautoja valmistavan uuden konsernin (liikevaihto 30 m€) taloushallinon pystyttäminen Interim talousjohtajan roolissa

Pääomasijoittajien omistaman, siirtokelpoisia kouluja ja päiväkoteja valmistavan ja vuokraavan yrityksen (Liikevaihto 70 m€) Interim talousjohtaja

Pääomasijoittajien perustaman urheilupaikkarakentamiseen keskittyvän uuden konsernin (Liikevaihto 80 m€) taloushallinnon pystyttäminen Interim talousjohtajan roolissa

Energia-alan yrityksen (Liikevaihto 450+ m€) taloushallinnon vastuiden kartoitus sekä tilinpäätöksen, konserniraportoinnin ja veroilmoitusten laadinnan valvonta

Talousjohtamisen kehittäminen

Mekaanisen metsäteollisuusyrityksen (Liikevaihto 270 m€) talousraportoinnin ja talousohjauksen kehittäminen.

ICT-alan yrityksen (Liikevaihto 200+ m€) taloushallinnon prosessien kartoitus ja kehityssuunnitelman laatiminen sekä toteutuksen tukeminen

Ilmailualan yrityksen (Liikevaihto 70+ m€) budjetointi- ja raportointiprosessien kehittäminen sekä raportoinnin sisällön määrittely

Asiantuntijaorganisaation (Liikevaihto 21+ m€) talousprosessien ongelmakohtien analysointi ja kehityssuositukset sekä johdon raportoinnin sisällön määrittely

Non-profit -organisaation (Liikevaihto 3,5 m€) hallintorutiinien sekä taloussuunnittelun ja –seurannan kehittäminen sekä kuukausittaisesta seurannasta vastaaminen

IFRS

Siirtokelpoisia kouluja ja päiväkoteja valmistavan ja vuokraavan yrityksen (Liikevaihto 70 m€) IFRS konversiosta vastaaminen

Rakennusalan yrityksen (Liikevaihto 200+ m€) pörssilistautumiseen liittyneen IFRS konversiohankkeen laskentaosuuden vetäminen

Kiinteistöpalvelualan yrityksen (Liikevaihto 400+ m€) tuloutuskäytännön selkeyttäminen.

Toiminnan kehittäminen

Viestintäalan yrityksen (Liikevaihto 420+ m€) yhden toiminnon resurssien hallinnan ongelmakohtien selvitys ja kehityssuunnitelman laatiminen

Rahoitus

Energia-alan yrityksen (Liikevaihto 280+ m€) rahoitusstrategian selkeyttäminen.

Yritysjärjestelyt

Kohdeyhtiön (Liikevaihto 100+ m€) taloudellinen analyysi ja esitemateriaalin taloudellisen katsauksen laadinta.

Arvonmäärityksiä

Due diligence-selvityksiä

Koulutus

Käyttöpääoman tehostaminen

Neuvottelutaidot