Palveluni

Lähtökohta

Talousjohtaja on aktiivinen toimija tapahtumien keskipisteessä. Hän on tulevaisuuden rakentaja, joka tuo relevanttia liiketoimintatietoa päätöksenteontueksi yrityksen kaikissa toiminnoissa.

Talousjohtaminen on ammattimaista osallistumista ja vaikuttamista yrityksen päätöksenteossa kaikilla osa-alueilla. On ymmärrettävä mitä tapahtui eilen, tiedettävä mitä tapahtuu tänään ja ennakoitava, mitä voi tapahtua huomenna.

Historiatietoon tukeutuminen saattaa auttaa tulevaisuuden kohtaamisessa. Ennakoiva tieto mahdollistaa tulevaisuuteen vaikuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen.

Vuokratalousjohtaja

Vuokratalousjohtaja / Interim CFO / CFO-palvelu / ulkoistettu talousjohtaminen, samalle asialle monta nimeä. Lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi henkilövaihdosten väliajaksi. Pidempiaikaisesti osa-aikaisena resurssina kun oman henkilöstön palkkaaminen ei ole mahdollista.

Talousjohtamisen kehitystarpeiden tunnistaminen ja toteutussuunnitelman laatiminen

Raportointi, budjetointi, (konserni)tilinpäätös, talouden prosessit, analyysit, käyttöpääoma, rahoitus. Kehitystarpeita olisi, mutta oma aika ei riitä. Kokenut tekijä tunnistaa nopeasti oleelliset asiat ja auttaa laatimaan realistisen toteutussuunnitelman.

Talousjohtamisen kehityshankkeen vetäminen

Kehitystarpeet on tunnistettu ja suunnitelma laadittu, mutta kuka ehtii omien töiden ohessa johtaa hanketta ? Ratkaisu on kokenut ulkopuolinen tekijä, joka vetää hankkeen, istuttaa muutoksen yhdessä oman henkilöstön kanssa ja hankkeen valmistuttua jatkaa muualla.

Koulutus

Kumppaniverkostoni kanssa toteutetut koulutukset, mm. erinomaista palautetta saaneet käyttöpääoman hallinta ja neuvottelutaitokoulutukset.

Ulkopuolinen arvio liiketoimintasuunnitelmasta

Usein rahoittajat edellyttävät ulkopuolista arviota yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta (Independent Business Review). Kokenut talousosaaja pystyy nopeasti näkemään oleelliset asiat ja auttaa yritystä saamaan tarvitsemansa rahoituksen.

Apu yrityskaupoissa

Ostajan tai myyjän apuna due diligence-prosessissa, arvonmäärityksessä tai neuvotteluissa. Kaupan jälkeinen talouden ja johtamisjärjestelmän integrointi.

Rahoitus

Rahoitusstrategian luominen, rahoitustarpeen mallintaminen ja avustaminen ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa.