Talousjohtaminen

Talousjohtaja – paras kaverisi (osa 4) ?

Kun talousjohtaja (ja hänen organisaationsa) on kasvanut uuden roolinsa edellyttämiin mittoihin ja lisäksi muu johto ymmärtää ja hyväksyy talousjohtamisen olevan oleellinen osa organisaation johtamista, on jo edetty pitkä matka. Vielä on kuitenkin tehtävää. Talousjohtaminen pitää institutionalisoida osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää.

Tämä tarkoittaa monia asioita. Organisaation suorituskyvyn mittaus pitää liittää strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumisen seurantaan. Talousjohtaminen pitää olla osa arkipäivän päätöksentekoa, ei riitä, että jälkikäteen katsotaan mitä tapahtui. Sen pitää olla dynaamista ja mukautua uusiin tilanteisiin, vakioraportit eivät riitä. Tietojen pitää olla käytettävissä reaaliajassa silloin kuin tarve yllättää. Päätöksenteossa käytettävää tietoa pitää kerätä monipuolisesti liiketoiminnan tuloksista, liiketoimintaprosessien eri vaiheista kuin myös liiketoiminta ympäristöstä. Tietosisällön pitää muuttua tarpeiden muuttuessa. Tietojen esittäminen pitää olla selkeää, ymmärrettävää ja mielenkiintoista.

Hyvin hoidetussa organisaatiossa talousjohtaminen ei ole irrallinen tukifunktio vaan olennainen osa liiketoiminnan johtamista. Parhaimmillaan se mahdollistaa hankkeiden toteuttamista ja luo kilpailuetua. Tämän tavoitteen saavuttaneet yritykset ovat toimialansa parhaita ja esikuvia muille. Nämä yritykset ovat oivaltaneet, että tiedolla johtaminen vie parhaisiin tuloksiin. Talousjohtaminenhan on mitä suurimmassa määrin tiedolla johtamista. Parhaissa yrityksissä talousjohtaja on paras kaverisi.

(Kirjoitus on aiemmin julkaistu CxO Professional Oy:n kotisivuilla).

Vastaa