Talousjohtaminen

Talousjohtaja – paras kaverisi (osa 2) ?

Talousjohtajan tärkein tehtävä on huolehtia, että organisaatiossa tiedetään kuinka sillä menee, päätöksen teossa on käytettävissä relevanttia tietoa ja päätösten taloudelliset seuraamukset ymmärretään päätöshetkellä.

Kuulosta helpolta, mutta käytännössä ei sitä aina ole. Talousjohtajat, controllerit ja kirjanpitäjät eivät aina puhu samaa kieltä muun organisaation kanssa. Terminologia on kummallista ja eikä termien yhteyttä liiketoimintaan osata avata. Taulukot ovat täynnä numeroita, raporttimapit täynnä mitä erilaisimpia esityksiä. Olennaisen löytäminen ei ole helppoa. Ja lisäksi tiedot tulevat niin hitaasti, että tilanne meni ohi.

Onneksi tilanne on jo useissa organisaatioissa muuttunut. Uusi sukupolvi, uudet tiedot ja taidot kohtaavat uudet vaatimukset.

Nykyaikainen talousjohtaja on paras kaverisi.  Hän on aktiivisesti mukana organisaation päätöksenteossa ja johtamisessa. Hän osaa poimia oleelliset asiat ja tuo ne mielenkiintoisella tavalla esille päätöksentekotilanteissa. Hän tuntee liiketoiminnan dynamiikan ja osaa ja uskaltaa vastata haasteisiin. Hän ennakoi tulevaa ja auttaa ymmärtämään päätösten taloudelliset vaikutukset ja niihin liittyvät riskit.

Auttaa siis sinua saavuttamaan tavoitteesi.  Kun näin on, talousjohtaja on paras kaverisi.

(Kirjoitus on päivitetty versio aiemmmin CxO Professional Oy:n kotisivuilla julkaistusta blogista).

Vastaa