Talousjohtaminen

Talousjohtaja – paras kaverisi (osa 1) ?

Talousjohtajan tärkein tehtävä on huolehtia, että organisaatiossa tiedetään kuinka sillä menee, päätöksen teossa on käytettävissä relevanttia tietoa ja päätösten taloudelliset seuraamukset ymmärretään päätöshetkellä.

Osan tästä työstä talousjohtaja voi tehdä itse, mutta iso osa jää erityisesti suurissa organisaatioissa talousjohtajan vetämän taloustoiminnon vastuulle. On kirjanpitäjää ja reskontranhoitajaa, controlleria ja talouspäällikköä, rahoitusosaajia ja muita erityisosaajia. Tehtävät asiat vaihtelevat suuresti ja usein talousjohtajan roolina on vastata, että ne tapahtuvat.

Osa asioista voi olla yksinkertaisten sääntöjen laatimista, kuten maksuajat ja hinnoittelukäytännöt. Osa voi olla hyvin hoidetun ja ajantasaisen kirjanpidon tuloksia, kuten ajallaan kirjatut myyntilaskujen suoritukset.  Osa voi olla ostolaskujen maksusta huolehtimista. Ihan perusasioita siis. Näitä on paljon muitakin.

Huolehtimalla näistä hyvin luodaan pohja sille, että talousjohtaja voi organisaationsa kanssa olla mukana ja tulemassa koko organisaation päätöksentekoa. Ilman toimivia perusrutiineja ei voi olla uskottava talousjohtaja.  Kun rutiinit toimivat, voi talousjohtaja hoitaa tärkeintä tehtäväänsä: huolehtia, että organisaatiossa tiedetään kuinka sillä menee, päätöksen teossa on käytettävissä relevanttia tietoa ja päätösten taloudelliset seuraamukset ymmärretään päätöshetkellä. Kun näin on, talousjohtaja on paras kaverisi.

(Kirjoitus on päivitetty versio aiemmin CxO Professional Oy:n kotisivulla julkaistusta blogista).

Vastaa