Talousjohtaminen

Talousjohtaja – paras kaverisi (osa 5)

Keskustelin 4 edellisessä blogissani esittämiäni teemoista kollegoiden kanssa. Paikalla oli kokeneita talousjohtajia, joiden käytännön kokemuksien kautta todennettiin otsikon teemaa.

Pitää olla mukana pöydissä

Pääosa keskustelusta kohdentui siihen, kuinka talousjohtaja aidosti voi olla edistämässä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Pitää olla mukana tekemässä päätöksiä. Pitää olla mukana tapaamassa asiakkaita ja toimittajia. Pitää tietää, mikä on liiketoiminnan ansaintalogiikka. Hyvä happotesti talousinformaation relevanttiudelle on se, että raportoidut numerot pystytään todentamaan reaalimaailman tapahtumien kautta.

Välineillä on väliä

Toinen keskeinen teema keskustelussa oli se, että talousjohtaminen nykyaikana on hyvin paljon ”välineurheilua”. Perusjärjestelmissä pitää dataa rekisteröidä kattavasti liiketoimintaprosessien eri vaiheista sekä liiketoimintaympäristön tapahtumista ja ilmiöistä. Tämä data pitää pystyä muokkaamaan helposti ymmärrettävään ja kulloisenkin päätöstilanteen kannalta oleellisen poimivaan muotoon.  Toimivilla järjestelmillä ja niiden ominaisuudet tuntevilla käyttäjillä on vahva rooli päätöksenteossa.

Rutiinitkin ovat liiketoiminnan tukea

Kolmas esille tuomisen ansaitseva asia oli se, että taloushallinnon perustyöt, ne ”rutiinit” ovat myös oleellinen osa liiketoiminnan tukea. Ilman toimivia ja tehokkaita rutiineja ei voi uskottavaa liiketoimintaa tukevaa talousjohtamista.  Hoitamalla rutiinit tehokkaasti varmistetaan yhtäältä se, että liiketoiminnan käytössä olevat taloudelliset tiedot ovat ajantasaisia ja siten hyödyllisiä. Toisaalta varmistetaan myös taloustoiminnon olemassaolo pitämällä kustannustaso hyväksyttävänä.

Aloita nyt

Talousjohtaja ja hänen organisaationsa ei voi saavuttaa parhaan kaverin statusta yön yli. Edelläkävijät ovat kehittäneet toimintaansa jo kymmeniä vuosia. Osa yrityksistä on valovuoden jäljessä.  Muiden kokemuksia hyödyntäen tuota välimatkaa voidaan kuroa kiinni. Kannattaa aloittaa nyt. Ajat eivät tästä parane.

(Kirjoitus on päivitetty versio aiemmin  CxO Professional Oy:n kotisivulla julkaistusta blogista).

Vastaa