Käyttöpääoma

Vaihto-omaisuus – välttämätön paha vai arvokasta omaisuutta?

Vaihto-omaisuus välttämätön paha vai arvokasta omaisuutta?

Vaihto-omaisuus on usein yksi yrityksen merkittävimmistä investointikohteista. Taseen mukaisilla arvoilla mitattuna ehkä suurin yksittäinen omaisuuserä. Mutta kuinka usein yritykset oikein miettivät miksi niillä on tällainen omaisuuserä?

Vaihto-omaisuus tarpeellista?

Helposti vastataan, että yrityksillä on vaihto-omaisuutta siksi, että olisi jotain myytävää. Tämä onkin hyvä syy, joskaan ei ainoa. Yrityksissä voidaan ajatella myös, että pitää varautua yllätyksiin. Tarvitaan siis puskureita. Joskus taas tuntuu, että tavaroita voi ostaa erityisen edullisesti, spekuloidaan siis sillä, että myöhemmin hinnat ovat korkeammat. On myös mahdollista, että päämies edellyttää minimivarastoa. Tai minimitoimituserät ovat sen kokoisia, että syntyy ylivarastoa. Ehkä myyntiennusteet eivät pidäkään paikkaansa, jolloin yhtäkkiä onkin hitaasti kiertävää varastoa. Ja jos oikein huonosti käy, nämä muuttuvat vielä epäkurantiksi varastoksi. Tämä omaisuus voi siis olla tarpeellista tai tarpeetonta.

Vaihto-omaisuustoimenpiteet

Syy vaihto-omaisuuden pitämiselle voi siis olla mikä tahansa yllä olevista. Tai niin kuin usein on, niiden joku yhdistelmä. Osittain siis suunniteltu, omista toimista johtuva, osin taas suunnittelematon ja seurausta monista asioista. Kun tavoitteena kuitenkin pitää olla optimoida sen määrä suhteessa odotettavissa oleviin tuottoihin, vaatii tämä hyvin erityyppisiä toimenpiteitä riippuen siitä miksi vaihto-omaisuus ylipäätään on kertynyt. Yhteistä näille toimille on pitkäjänteisyys ja jatkuvuus.

Johdon jatkuva huomio tarpeen

Vaihto-omaisuuden hallinta ei ole mitään kevyttä muun ohessa ja jonkun muun tekemänä tapahtuvaa toimintaa. Se vaatii johdon jatkuvaa huomiota, yksityiskohtaista seurantaa ja nopeaa reagointia esiin tuleviin ongelmiin. Yllätyksiä on edessä jatkuvasti, kun huomataan, että varastossa onkin jotain liikaa, jotain puuttuu ja jotkut ovat vääriä. Ja kaikki tämä yhtä aikaa.

Kaikki hankintapäätökset pitää tehdä myyntiennusteen pohjalta. Mitään ylimääräistä ei kannata ostaa. Jos jotain jää käteen, siitä pitää hankkiutua eroon mahdollisimman nopeasti. Koko ajan pitää olla herkkänä kustannusten, riskin ja palvelutason välisessä tasapainoilussa.

Vaihto-omaisuus on investointi

Unohda siis perinteinen taseeseen perustuva määrittelytapa. Ymmärrä se investointina, jolle pitää saada parempi tuotto kuin vaihtoehtoiselle investoinnille. Tämän seurauksena parannat yrityksesi suorituskykyä olennaisesti korkeammalle tasolle.

(Kirjoitus on aiemmin julkaistu Ajantieto Oy:n kotisivuilla 26.10.2017)

Vastaa