Neuvottelutaito, Uncategorized

Neuvottelutaito on osa johtamiskykyä

Neuvottelut ja neuvottelutaidot johtamisessa

Neuvottelut ovat olennainen osa johtajien työtä. Näin ollen hyvät neuvottelutaidot ovat myös oleellinen osa johtajien tarpeellista työkalupakkia. Mutta mitä kaikkea tämä sitten voi pitää sisällään?

Neuvottelut asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien kanssa

Usein ajatellaan, että neuvottelut ovat pelkästään osa organisaation kanssakäymistä ulkoisten tahojen kanssa. Se onkin tärkeä osa, joka pitää pystyä tekemään huolellisesti ja tuloksellisesti. On aivan riittävästi tapauksia, jossa onnistuneella neuvottelutuloksella on ollut ratkaiseva merkitys organisaation menestykselle. Toki neuvottelun jälkeisellä toteutuksella voi asiat vielä pilata, mutta huonon neuvottelutuloksen parantaminen toteutusvaiheessa on vaikeaa, ellei lähes mahdotonta.

Neuvottelut organisaation sisällä – työkalu johtamisessa

Usein unohdetaan, että organisaation johtaminen on suurelta osin neuvottelua. Auktoriteettiin perustuva johtaminen toimii vain rajallisesti, jos ollenkaan. Johtajan on saatava joukkonsa mukaan, jolloin kysymyksen asettelu onkin ”mitä hyötyä minulle on seurata johtajaa”. Samasta vastavuoroisuudesta on kysymys myös neuvottelussa. Jos haluan saavuttaa tämän, mitä minun pitää antaa vastineeksi. Tätä on yhteistyöhaluinen neuvottelu.

Yhteistyöhaluisella neuvottelutavalla saavutetaan ulkoisissa neuvotteluissa paras lopputulos, sujuva yhteistyösuhde, pysyvä sitoutuminen ja tuloksellinen toimeenpano. Aivan sama pätee myös sisäisiin neuvotteluihin.
Ilmenemismuotoja on useita. Tavoitteista sopiminen on usein neuvottelua. Isot investointipäätökset edellyttävät usein mittavia valmistelutöitä, joissa on paljon neuvotteluun viittaavia elementtejä. Hallituksen ja johtoryhmän kanssa toimiminen on luonteeltaan neuvottelua.

Toiminta organisoidaan usein projektien muotoon, jolloin ei aina edes ole muodollista auktoriteettia linjavastuun muodossa. Projektit voivat olla myös useiden organisaatioiden yhteishankkeita, jolloin auktoriteettia ei ole senkään vertaa. Silti on saatava kaikki mukaan yhteisen tehtävän suorittamiseen. Neuvotteleminen on hyvä menetelmä saada kaikki osapuolet yhteisen tavoitteen taakse.

Tärkeät taidot

Neuvottelutaidot siis ovat tärkeitä jokaiselle johtavassa asemassa olevalle. Ne ovat tärkeitä niin sisäisen kuin ulkoisenkin uskottavuuden kannalta. On sitten kyse ulkoisista, yrityksen kannalta olennaisista yhteistyösopimuksista, tai yrityksen sisäisistä, toimintaan liittyvistä asioista, niin molemmissa näkökulmissa hyvillä neuvottelutaidoilla on onnistumisen kannalta oleellinen merkitys.

Siksi onkin tärkeää kehittää johtajien neuvottelutaitoja osana heidän muita johtamiskyvykkyyksiään. Hyvät neuvottelutaidot voivat osoittautua ratkaisevaksi tekijäksi, joka erottaa parhaan johtajan muista.

Tämä hyöty kannattaa käyttää hyväkseen. Ja saavuttaa hyviä tuloksia.

Kirjoitus on julkaistu myös CxO Professional Oy:n kotisivuilla.

Vastaa