Talousjohtaja on tulevaisuudenrakentaja

Talousjohtaja

Talousjohtaja on aktiivinen toimija tapahtumien keskipisteessä. Hän on tulevaisuudenrakentaja, joka tuo relevanttia liiketoimintatietoa päätöksenteontueksi yrityksen kaikissa toiminnoissa.