Talousjohtaminen on tiedolla johtamista

Tiedonkäyttö

Historiatietoon tukeutuminen saattaa auttaa tulevaisuuden kohtaamisessa. Ennakoiva tieto mahdollistaa tulevaisuuteen vaikuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen.